22.2.2017. 14:39
0
Trenutno se ne zna ni ko pije, a ni ko plaća: Kazna za sječu šume, prema novom zakonu, bi bila i do 20.000 KM
Sječa šuma predstavlja jedan od najvećih problema u zemlji o kojem se ne govori toliko. Iako smo sredinom prošle godine imali Nacrt zakona o šumama u FBiH, problem predstavlja što šume uopće nisu zaštićene zakonom na tlu Federacije BiH.

U državnom vlasništvu (Federacija BiH i Republika Srpska) je oko 2,186.300 ha ili 81%, a u privatnom vlasništvu 523.500 ha ili 19% šuma. Značajne devastacije šuma, pretežno oko urbanih područja, desile su se u prethodnom ratu. Posljedica rata je i velika minirana površina od preko 100.000 ha, koja je za duži vremenski period izgubljena za gospodarenje, a obzirom na oštećenost, te predstavlja potencijalno žarište za razvoj biljnih bolesti i insekata.  Zbog nepotpunih podataka o stanju šuma zbog ratnih dejstava, da ne bi došlo do daljne devastacije šuma, nakon rata nijedne godine nije realiziran mogući obim siječa. 

Veliki problem u cijeloj priči predstavlja ilegalna sječa šuma. Zbog šumskih krađa u 2008. godini, u FBiH je bilo podneseno nešto više od 1.000 krivičnih prijava. U 2012. godini taj broj je porastao na više od 2.500. 

Nacrt zakona o šumama u FBiH, iz maja 2016. godine, jasno kaže na koji način se mogu sječi šume:Prema novom zakonu, provjere vrši ovlašteni kantonalni inspektor. Kazne za nedozvoljenu sječu šuma su veoma visoke. Najveća moguća kazna za nedozvoljeno korištenje i sječu šume iznosi 20.000 KM, dok su nešto niže kazne od 12.000 do 15.000 KM. Kada su u pitanju fizička lica, kazne su sljedeće: