11.10.2020. 14:23
Koronavirus bacio na koljena turizam u BiH: U KS u septembru zabilježeno 90 posto manje posjetilaca u odnosu na isti period prošle godine
Turizam posljednjih godina pokazao se kao jedan od pokretača privrede u BiH. Netaknuta priroda osnovni je potencijala za razvoj turizma naše zemlje. Prelijepi krajolici, rijeke, jezera, planine samo su dio bogatsva koji BiH posjeduje. Trend rasta turizma koji je zabilježen posljednjih godina, nažalost, zaustavljen je pojavom koronavirusa.

Većina zemalja posegla je za restriktivnim mjerama s ciljem smanjenja širenja koronavirusa te u konačnici zaustavljanju pandemije. Zatvaranje granica i drastično smanjenje kretanja ljudi uveliko je utjecalo na turizam, kako u svijetu, tako i u našoj zemlji. 

Prvi slučaj zaraze koronavirusa u BiH zabilježen je 6. marta. Od tada svi nivoi vlasti počinju sa uvođenjem mjera kako bi spriječili širenje virusa.  Restriktivne mjere najviše su se odrazile na uslužne djelatnosti i turizam.

Prema podacima Federalni zavod za statistiku u martu 2020. godine zabilježeno je 16.186 dolazaka na području ovog entiteta, od toga 9.660 stranaca. U mjesecu martu tekuće godine u FBiH zabilježeno je 31.881 noćenje. U februaru je u FBiH došlo 43.841 turist, od toga 26.788 stranaca. Poredeći statistiku u martu, u odnosu na februar 2020, godine vidljiv je pad broja dolazaka.
U aprilu broj dolazaka turista za 99,3% manji od aprila 2019. godine. Podaci iz aprila 2020. godine pokazju objektivno stvarno stanje koje je pandemija nanijela tuzizmu.  Broj dolazaka u aprilu 2020. godine iznosio je svega 760, što je u odnosu na mart značajno manje. 

Period od marta do maja bio je najteži s obzirom da je vladalo vanredno stanje koje je osim turizma nanijelo veliku štetu i drugim granama privrede. 

Stanje se nakon maja počelo poravljati, smanjenje broj zaraženi koje je zabliježeno u maju, rezultiralo je vraćanjem života na normalu. Međutim, iako su sa radom počeli trgovački centri, kafići i ostale uslužne djelatnosti, stanje u turizmu nije se zanačajno promijenilo. Granice su i dalje bile zatvorene, a protok ljudi smanjen.Posljednji podaci Federalni zavod za statistiku su iz sedmog mjeseca, a prema kojima se vidi blagi porast priliva turista u FBiH. U julu zabilježeno je 30. 737 dolazaka. Međutim, uglavnom je riječ o domaćim turistima, dok je broj stranih dolazaka bio značajno niži i iznosio je 5.618. 


U bh. prestolnici u aprilu zabilježeno najmanje posjetilaca

Prijestonica BiH, kao značajan turistički centar, pretrpio je velike gubitke u turističkom sektoru. Kulturno-historijsko naslijeđe, multikulturalnost, planine koje ga okružuju privlače ljude iz raznih krajeva svijeta da posjete Sarajevo. Stara gradska jezra u ljetnim danima vrvi od turista. Međutim, slika Sarajeva ove godine nešto je drukčija. Tokom ljeta ulice Baščaršije su uglavnom bile ispunjene domaćim posjetiteljima i lokanim stanovinštvom.

U martu ove godine zabilježeno je 10.973 posjetilaca u Sarajevu, što je duplo manje od broja dolazaka u februaru koji je iznosio 24.810. U KS najmanje posjetilaca bilo je u četvrtom mjesecu kada je u našu prijestonicu došlo samo 283 osobe. Ova brojka nije iznenađujuća s obzirom da je u aprilu u KS na snazi bilo vanredno stanje. Prema podacima Zavod za statistiku KS ukupan broj dolazaka u septembru 2020. godine manji je za 90,996 % u odnosu na isti mjesec 2019. godine, kada je broj dolazaka iznosio 66.999. 

Prema statistikama možemo zaključiti da je koronavirus ostavio značajan pečat na turizam u BiH, ali i u Sarajevu. Podaci pokazuju da je pandemija bh. turizam bacila na koljena, a nadati se, da će se stanje u narednom periodu postepeno popravljati.
Novinar: Nermana Crnčalo

SOURCE PRIČE